Utiliteitsbouw

Onder utiliteitsbouw verstaan wij alles wat te maken heeft met openbare diensten: zwembaden en andere sportinfrastructuur, musea, ziekenhuizen, rusthuizen, scholen, gevangenissen enz.