13/07/2018 - Cordeel renoveert 323 woningen iconische residentiewijk Mol

Vanaf begin 2019 zal Cordeel starten met de volledige renovatie van de Residentiewijk in Mol.
Het gaat om maar liefst 323 wooneenheden (dormitories of studentenkamers, studio’s,
appartementen, rijwoningen en villa’s ) die een grondige opfrisbeurt  krijgen.

Het studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) die momenteel eigenaar van de woonwijk zijn, hebben hiervoor met Cordeel een Publiek Private
Samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

Een uniek woonproject waar Cordeel eveneens zal instaan voor de aanleg van een nieuw warmtenet en het onderhoud van de site gedurende 25 jaar.

Neem contact op

Vragen over dit bericht of andere zaken binnen Cordeel?

Neem contact op. We vertellen u er graag meer over.